Ajuntament de Reus

Participació

Informeu-vos sobre la participació a les eleccions. Amb dos avenços durant la jornada i la participació total en tancar els col·legis electorals a les 20:00h. Compareu-la amb la registrada en convocatòries anteriors.

14h

18h

20h

Cens 2023

72.567
habitants

23Jul/2023

44.797 (61,73 %)

- 6,92

10Nov/2019

49.041 (68,65 %)

Mapa de participació total 2019

Participació per col·legis (20h)


Veure més estadistiques

Participació per districtes (20h)

Veure més estadistiques
geoportal
resultat eleccions anteriors

Segueix tota l’actualitat i dades de les eleccions a Reus a Twitter

#eleccionsReus

Banner de Reus Opendata